• head_banner_01

Nderi i kualifikimit

Informata themelore

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Fletën e lejes së shkarkimit të ndotësve

General taxpayer certificate

Certifikata e përgjithshme e tatimpaguesit

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Dorëzimi i faturës së dërguesit dhe marrësit të importit dhe eksportit doganor

Record registration form of foreign trade operators

Formulari i regjistrimit të operatorëve të tregtisë së jashtme

Certifikata e Nderit

>>>

Environmental management system certificate

Certifikata e sistemit të menaxhimit të mjedisit

Demonstration unit of honest operation

Njësia demonstruese e funksionimit të ndershëm

Credit certificate

Certifikatë krediti

Certificate of good faith

Certifikata e mirëbesimit

Occupational health system certificate

Certifikata e sistemit shëndetësor në punë

Integrity management certificate

Certifikata e menaxhimit të integritetit

Quality system certificate

Certifikata e sistemit të cilësisë

1

Kompania jonë fitoi ndërmarrjen kombëtare të teknologjisë së lartë më 27 shtator 2020

Association certification

Certifikimi i shoqatës

E drejta e pronësisë intelektuale

>>>